NCBR i PARP razem dla Innowacyjnej Polski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki.

– Zarówno PARP, jak i NCBR pełnią istotną funkcję w polskim systemie innowacji i już w tej chwili ich działania uzupełniają się. Obie instytucje działają na rzecz rozbudowy innowacji w Polsce i zacieśniania współpracy biznesu z nauką. Liczę, że ich współdziałanie przełoży się na wzrost zastosowania innowacyjnych rozwiązań, a tym samym na  zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Programy wsparcia innowacji realizowane przez PARP i NCBR będą istotnym elementem tego procesu – powiedział wiceminister gospodarki, Jerzy Pietrewicz.

Innowacyjność to także łączenie wzajemnych potencjałów dla wspólnego rozwoju. Cieszy mnie fakt, że dwie największe agencje zajmujące się gospodarką opartą na wiedzy rozpoczynają współpracę, aby jeszcze efektywniej korzystać z funduszy europejskich. Przyczyni się to do powstania spójnego systemu dla rozwoju nowych technologii i przedsiębiorczości w Polsce – podkreślił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego,  prof. Marek Ratajczak

NCBR i PARP będą wspólnie doskonaliły mechanizmy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej  i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz wspierały współpracę nauki z biznesem. Porozumienie wzmocni synergię programów realizowanych przez obie instytucje oraz obejmuje wspólną promocję sukcesów polskich innowacji. Dzięki współpracy NCBR i PARP, przedsiębiorcy, naukowcy oraz start-up’y otrzymają spójną i komplementarną ofertę wsparcia swoich projektów.

– Zależy nam by na rynek trafiało jak najwięcej innowacyjnych produktów. Wiemy, że aby to osiągnąć, przedsiębiorcy potrzebują spójnego i stabilnego wsparcia na różnych etapach swojego rozwoju. Zawarte porozumienie stanowi wkład w budowę bardziej dojrzałego systemu kreowania innowacji w Polsce. Wzmocni ono skuteczność naszych programów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspólne prace analityczne i konsultacyjne w zakresie nowych instrumentów wsparcia. W konsekwencji da to impuls do rozwoju światowej klasy innowacji „made in Poland”– wyjaśniła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP.

W nauce polskiej trzeba rozwinąć ducha przedsiębiorczości; przedsiębiorcom polskim potrzebna jest najnowsza wiedza i technologie. Bliska współpracy środowisk, na rzecz których działa NCBR i PARP jest w stanie wywindować naszą gospodarkę do grona światowych liderów. Nasze porozumienie i współdziałanie otwiera nowe perspektywy dla polskiej nauki i polskiego przemysłu – podkreślił dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski

W myśl podpisanego porozumienia obie agencje będą współpracowały przy planowaniu, opiniowaniu i realizacji wybranych projektów, wykonywały analizy i ekspertyzy w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wspierały udział polskich przedsiębiorców i naukowców w realizacji programów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności programów ramowych Horyzont 2020 i COSME 2020.

Źródło: parp.gov.pl