Naukowcy uczą się korzystać z dotacji

Naukowcy uczą się zarządzać nowoczesną infrastrukturą badawczą, zbudowaną w Polsce w ostatnich latach. Ze staży, szkoleń i doradztwa skorzystało ponad 250 osób z 35 instytucji badawczych.

Program SIMS realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podsumowano w Warszawie.

W ostatnich latach za pieniądze ze środków unijnych wybudowano nowe laboratoria, sale multimedialne, kampusy, centra transferu technologii, a jednostki naukowe wyposażono w nowoczesną aparaturę badawczą. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) polskie instytucje naukowe wybudowały infrastrukturę za ok. 5 mld złotych.

W ramach programu 120 osób (managerów, kierowników laboratoriów czy osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego) wzięło udział w stażach w niemieckich instytucjach publicznych: Instytucie Fraunhofera i Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, a także w laboratorium IBM w Stanach Zjednoczonych.

Kolejnych 250 osób odbyło szkolenia w zakresie finansów, prawa i ochrony własności intelektualnej czy zarządzania zasobami ludzkimi. Natomiast 31 instytutów, które wcześniej zdobyły projekty z POIG, skorzystało i wciąż korzysta z praktycznego doradztwa.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl