Najlepsi doradcy w Szybkiej ścieżce

Szybka ścieżka to najpopularniejsze unijne działanie dla przedsiębiorców. Dość powiedzieć, że w br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na 6 konkursów ponad 2 miliardy złotych. Tegoroczny ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019 podsumował także wyniki w ramach Szybkiej ścieżki, czyli poddziałania 1.1.1 programu Inteligentny Rozwój. W pierwszej trójce najlepszych firm znalazły się znane doradcze marki: Abbeys, Crido oraz PMG R&D Consulting.

– Dzięki Szybkiej ścieżce przygotowano i wdrożono wiele innowacyjnych projektów dla przedsiębiorstw. Przygotowanie takich projektów to wielkie wyzwanie, dlatego co roku dotacje pozyskane w ramach tego działania stanowią osobną rankingową kategorię – tłumaczy Marek Szymański, redaktor naczelny Funduszy Europejskich.
Wyróżnione w rankingu firmy pozyskały dla swoich klientów wsparcie dla nowatorskiej technologii produkcji klinkieru (Abbeys), na alternatywne technologie napędzania pojazdów (Crido) oraz na opracowanie nowych właściwości tzw. polioli poliestrowych dla producenta żywic syntetycznych (PMG R&D Consulting). To tylko niektóre z przygotowanych projektów.

W tegorocznym rankingu najskuteczniejszych firm wzięło udział ponad 30 podmiotów, które pozyskują wsparcie z wszystkich unijnych programów – najwięcej z Inteligentnego Rozwoju, programu Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. – Kompletne wyniki rankingu ogłosimy w drugiej połowie września, w specjalnym wydaniu naszego magazynu – dodaje redaktor naczelny FE.

————————————————–

Liderzy pozyskiwania dotacji w ramach działania Szybka ścieżka:
wg wartości dotacji

1. Abbeys (126,18 mln zł)
2. Crido (111,02 mln zł)
3. PMG R&D Consulting  (84,39 mln zł)
4. Grupa 4 Fundusze Europejskie  (62,02 mln zł)
5. ADM Consulting Group (44,21 mln zł)
6. C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego (25,59 mln zł)
7.  Edoradca (25,25  mln zł)
8. Strategor  (20,87 mln zł)
9. ECDF Dotacje (18,60 mln zł)
10. MSCG (12,10 mln zł)

—————————————–

Liderzy pozyskiwania dotacji w ramach działania Szybka ścieżka:
wg liczby zrealizowanych projektów

1. miejsce (ex aequo)
Abbeys                            (9)
Crido                               (9)
PMG R&D Consulting     (9)

2. miejsce
ADM Consulting Group   (7)
Edoradca                        (7)

3. miejsce

C&K Kancelaria DG         (5)
ECDF Dotacje                  (5)

4. miejsce

Strategor                         (4)
MSCG                              (4)

5. miejsce

Grupa 4 Fundusze Europejskie  (3)