Marzena Tymińska-Ładziak dołącza do zespołu EGC

Marzena Tymińska-Ładziak, do niedawna zastępca dyrektora departamentu programów europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, pokieruje oddziałem firmy doradczej EGC w Warszawie – jednym z dwóch nowych, które uruchamia firma.


Marzena Tymińska-Ładziak ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Z BGK była związana przez ostatnich dziewięć lat. Nadzorowała całokształt procesów związanych z zarządzaniem funduszem kredytu technologicznego: począwszy od ustanowienia wewnętrznych systemów organizacyjno-kontrolnych, poprzez definiowanie zasad współpracy z bankami, przewodniczenie komisji oceny i wyboru inwestycji technologicznych, podpisywanie umów z przedsiębiorcami i nadzór nad realizacją projektów, po udział w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie funduszu. W sumie sprawowała kontrolę nad finansowaniem i realizacją prawie 700 inwestycji dotyczących wdrożeń nowych technologii o łącznej wartości ponad 400 mln euro.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój banku dwukrotnie otrzymała nagrodę prezesa BGK. Ustanowiony i funkcjonujący pod jej kierownictwem system zarządzania i kontroli funduszu kredytu technologicznego rokrocznie otrzymywał najwyższą ocenę Ministerstwa Finansów – instytucji audytowej nadzorującej absorpcję funduszy europejskich z ramienia Komisji Europejskiej. Proces udzielania i rozliczania kredytu technologicznego pod kierownictwem Marzeny Tymińskiej-Ładziak docenia również sektor bankowy. Wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Związku Banków Polskich (opublikowane w 2013 roku) pokazują, że jakość współpracy z przedsiębiorcami i partnerami sektora finansowego oraz kompetencje kadr w instytucji wdrażającej kredyt zostały ocenione najwyżej spośród 25 krajowych instytucji wdrażających programy UE.

Oddział EGC w Warszawie to jeden z dwóch nowo uruchamianych przez tę firmę, obok oddziału we Wrocławiu. EGC ma siedzibę w Łodzi.

Oprac. Agnieszka Olbrot na podstawie informacji z EGC