Mamy za sobą udaną perspektywę

Do 2015 roku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 złożono 300,9 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 611,6 mld zł). W tym czasie podpisano 104 871 umów o dofinansowanie na 410,4 mld zł. Udało nam się zbliżyć do państw UE-15. Osiągnęliśmy konwergencję w stosunku do takich krajów, jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania.

Firma MCS obecna jest na rynku firm doradczych, wspierając przedsiębiorców od samego początku funduszy strukturalnych w Polsce. W ramach perspektywy 2007-2013 przy naszej pomocy zrealizowano ponad 120 projektów, a przygotowując ponad 300 wniosków, pozyskaliśmy dla przedsiębiorców ponad 97 mln zł dotacji!

Beneficjenci napotykali różnego rodzaju przeszkody: niejasne zasady wyboru projektów, opóźnienia w zawieraniu umów, brak kontroli realizowanych projektów, umowy z beneficjentami niedostosowane do specyfiki projektu, zmiany na listach projektów do zatwierdzenia, dofinansowania niezgodne z procedurami. Mimo to, poprzednią perspektywę można podsumować jako bardzo udaną dla Polski.

Na podstawie ustaleń kontroli NIK można uznać, że system zarządzania i kontroli środków UE w Polsce jest skuteczny, gdyż poziom nieprawidłowości zazwyczaj nie przekracza 2 proc. Z budżetu UE na lata 2014-2020 do Polski trafi ponad 82 mld euro. Pieniądze mają być wydane m.in. na badania naukowe, infrastrukturę transportową, rozwój przedsiębiorczości czy infrastrukturę szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową.

Andrzej Mostowski,
dział pozyskiwania środków z UE, MCS
www.mcs.edu.pl