Małopolska Chmura Edukacyjna – współpraca uczelni ze szkołami

Małopolska Chmura Edukacyjna to flagowy projekt województwa Małopolskiego. Zostanie on zrealizowany przy wsparciu środków pochodzących z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego głównym celem jest współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która ma rozbudzić  zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu.

Dotychczas, w ramach projektu, w wybranych uczelniach i szkołach zbudowano infrastrukturę techniczną umożliwiającą dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. Zaangażowano także ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych w kluczowych dla Małopolski obszarach tematycznych. Na ich podstawie prowadzono zajęcia dla uczniów liceów i techników.

W nowej perspektywie finansowej zajęcia będą kontynuowane, a także zostaną poszerzone o nowe formy, m.in. web-konferencje. Udział w realizacji kolejnego etapu deklarują uczelnie, które dotychczas prowadziły zajęcia z fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii, języków obcych, przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego i  środowiska.

W kolejnym etapie projektu mają dołączyć nowe obszary tematyczne, m.in. dziennikarstwo, kognitywistyka, a także zajęcia w zakresie branży mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, społeczno-medycznej.

Do udziału w kolejnym etapie projektu wybranych zostanie ok. 200 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

Całkowity koszt projektu w ramach nowej perspektywy to 125 mln zł.  Finansowanie jest przewidziane w głównej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada się również finansowanie z budżetu województwa oraz wkładów własnych partnerów.

Źródło: rpo.malopolska.pl