Lider Przedsiębiorczości 2016

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przyjmują zgłoszenia do tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz  samorządu terytorialnego.

Konkurs organizowany jest od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm. Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r., w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 w Warszawie podczas uroczystej Gali.

Patronat medialny nad Galą Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” objął serwis Brand24.pl, platforma kobietawchurze.pl, Klub Integracji Europejskiej, magazyn Przedsiębiorcy.eu, czasopismo Fundusze Europejskie oraz Infostrefa.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku” odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

  • Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.
  • Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez kapitułę konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez kapitułę oraz Finał Konkursu – wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” przyjmowane są do 25 października 2016 r.

Szczegóły na stronie www.fund.org.pl oraz w Biurze Organizacyjnym Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl