Lider dotacji na Mazowszu

Wysokie lokaty w rankingu zawdzięczamy przede wszystkim doświadczonemu i zaangażowanemu w pracę zespołowi, jaki stworzyliśmy przez ostatnie 10 lat funkcjonowania na rynku doradztwa europejskiego. Jest to dla nas ważne wyróżnienie, jednak największą satysfakcję czerpiemy z sukcesów, które osiągnęli nasi klienci.

Dzięki kompleksowemu wsparciu – od definiowania projektu, aż po jego końcowe rozliczenie – jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowe wdrożenie praktycznie każdego projektu. Nasza rola nie kończy się tylko na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Tworzymy koncepcje i prognozy, koordynujemy i zarządzamy projektami, oferując wsparcie konsultantów, analityków finansowych i prawników. Daje nam to przewagę konkurencyjną i gwarantuje sukces zarówno na etapie oceny projektów, jak też ich realizacji.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak wielu przedsiębiorców. Bycie po raz kolejny już liderem w pozyskiwaniu funduszy UE na Mazowszu oraz wysokie lokaty w kategoriach liderów POIG i POKL stanowią dla nas potwierdzenie wysokich kompetencji zespołu doradczego i motywują do jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz naszych klientów. Z pewnością dowiedziemy tego w perspektywie finansowej 2014–2020.

Jan Kordasiewicz,
DR Rafał Cieślak
właściciele Kancelarii Doradztwa Gospodarczego