Laur innowacyjności 2015

Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza do udziału w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015”. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

W konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych państw, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

25 listopada br., w Domu Technika NOT w Warszawie, odbędzie się uroczysta Gala, na której zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz konferencja „INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI – usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”. Obu tym wydarzeniom będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.

Podstawowy termin przyjmowania projektów konkursowych upływa 30 czerwca 2015 r.

Ostateczny termin przyjmowania projektów konkursowych upływa z dniem
5 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Organizatora

Źródło: poig.2007-2013.gov.pl