Kto rozwinie lotnictwo?

Do 17 lipca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących lotnictwa.

Konkurs ogłoszono w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, programu sektorowego INNOLOT. Jest on kontynuacją działań realizowanych także w poprzedniej perspektywie finansowej i finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wnioski składać mogą firmy i konsorcja firm z sektora MMŚP. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć (dla przedsiębiorstwa na jeden projekt) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w ciągu ok. 60 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu.

To już trzeci konkurs z POIR — wcześniej ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe (dla MŚP) oraz projektów obejmujących prace rozwojowe związane z etapem demonstracji (dla wszystkich firm).