Akademicki Mistrz Innowacyjności na finiszu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie obronione w terminie od 1 lutego 2013 r. do 10 lipca 2015 r. na ocenę co najmniej dobrą.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackie z zakresu innowacyjności.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

  • nagroda główna o wartości minimum 5000 zł,
  • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 3000 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w IV kwartale 2015 r.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 15 lipca 2015 r. dostarczyć komplet dokumentów.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie organizatora lub wysłać pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: pi@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 432 83 86.

Źródło: pi.gov.pl