Konkurs Innowator Śląska

Wdrożyłeś ciekawy pomysł w firmie? Jesteś przedsiębiorcą albo instytucją B+R? Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju pomoże Ci promować twoje innowacyjne rozwiązania. W ramach projektu Enterprise Europe Network Agencja zaprasza bowiem firmy i instytucje sektora B+R do dziewiątej edycji konkursu Innowator Śląska. Nabór dokumentacji konkursowej trwa do 15 marca 2017 r.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. Konkurs ma na celu promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jakie są warunki udziału w konkursie? Uczestnicy muszą wykazać się:

  • udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku -mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
  • innowacyjną usługą, produktem lub technologią gotową do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa oraz przesłać ją w terminie do 15 marca 2017 r. w wersji papierowej z dopiskiem Konkurs „Innowator Śląska 2016”, na adres GAPR sp. z o.o. (44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16) lub złożyć osobiście w sekretariacie GAPR. Deklarację można także wysłać drogą elektroniczną na adres: een@gapr.pl.

Deklaracja uczestnictwa oraz regulamin konkursu dostępne są w zakładce zgłoszenia na http://gapr.pl/pl/top/zgloszenia. Kontakt do Biura Konkursu: een@gapr.pl tel. 32 3393160/167