Konkurs dla dziennikarzy piszących o funduszach europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił konkurs dla dziennikarzy pt. „Zmieniamy Wielkopolskę”. Jego celem jest wyróżnienie publikacji dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020.

Intencją konkursu jest także zainteresowanie dziennikarzy tematyką funduszy, by w przystępny i zrozumiały dla odbiorcy sposób przedstawiali zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu, za sprawą realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich oraz informowali o możliwościach uzyskania dofinansowania. Konkurs ma równocześnie promować rolę prasy lokalnej i regionalnej w przybliżaniu i upowszechnianiu informacji o WRPO.

O nagrodę mogą ubiegać się dziennikarze z redakcji radiowych, prasowych i telewizyjnych, publikujących swe materiały w mediach wielkopolskich, a także osoby redagujące serwisy internetowe (w tym autorzy spotów/filmów). Na konkurs mogą być przesłane maksymalnie trzy materiały tego samego autora. Może być też praca zbiorowa.

Spośród nadesłanych prac kapituła konkursu wyłoni zwycięzców. Przy ich ocenie brane będą pod uwagę przede wszystkim: wartość merytoryczna publikacji oraz ich zawartość informacyjna, oryginalność, atrakcyjność i komunikacyjność, profesjonalne podejście do tematu, a także walory warsztatowe pracy.

Do wygrania jest 7000 zł. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 5000 zł, a na dziennikarza, który zajmie trzecią pozycję czeka 3000 zł. Organizator nie wyklucza też przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych za prace, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką liczbę punktów.

Zgłaszane materiały powinny być publikowane po raz pierwszy w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 25 października 2015 r. Ważne też, aby nie były zgłaszane do innych konkursów.

Publikacje muszą być poświęcone Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2013 lub WRPO 2014-2020, dodatkowo mogą informować o możliwościach wykorzystania dostępnych unijnych środków.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie od 30 lipca do 30 października 2015 r. publikacji (fotografii, artykułu prasowego lub opublikowanego w Internecie, nagrania radiowego lub telewizyjnego) na opisanej płycie CD/DVD oraz formularza zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać  tutaj.

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl