Konkurs dla beneficjentów „Dolnośląski lider RPO”

Już po raz piąty dolnośląskie instytucje i samorządy, firmy i uczelnie, zakłady opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć tytuł  Dolnośląskiego Lidera RPO. Do tej pory udało się to gminom Świebodzice, Wałbrzych i Bystrzyca Kłodzka oraz Milickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Tegoroczna edycja jest szczególna – kończą się wszystkie inwestycje, których realizacja rozpoczęła się w latach 2007-2013. Dlatego też konkurs ma nieco inną formułę niż poprzednio. Głównie polega to na tym, że wcześniej beneficjenci sami zgłaszali się do konkursu, a teraz to Instytucja Zarządzająca RPO WD wskaże i uhonoruje najlepszych.

Konkurs rozstrzygnie się po wakacjach, laureaci zostaną przedstawieni podczas jesiennej gali.

Kontakt w sprawie konkursu: tel. 71 776 94 66, konkursyrpo@dolnyslask.pl

Ogłoszenie konkursu dla beneficjentów
Regulamin konkursu dla beneficjentów
Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Źródło: rpo.dolnyslask.pl