Konferencja Raiffeisen Polbank: Jak podnieść konkurencyjność Twojej firmy

Redakcja Funduszy Europejskich i Raiffeisen Polbank zakończyli wspólny cykl konferencji pod tytułem: Jak podnieść konkurencyjność Twojej firmy – dotacje na innowacje. Konferencje skierowane były przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm. Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia były znane z dużej skuteczności przy pozyskiwaniu dotacji firmy doradcze: EGC Doradztwo Europejskie oraz PWB. Menedżerowie i eksperci unijni spotkali się z przedsiębiorcami w pięciu miastach: w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie.

– Zainteresowanie, które towarzyszyło naszemu cyklowi świadczy o dużym proinnowacyjnym potencjale polskich przedsiębiorców. Na sali wywiązywała się często prawdziwa dyskusja, uczestnicy byli autentycznie ciekawi, jak rozpocząć starania o wsparcie unijne. Pytali także o wdrożenia konkretnych rozwiązań – komentuje Aleksandra Rutkowska, ekspertka ds. funduszy unijnych w Raiffeisen Polbank.

Menedżerowie z firm doradczych nie ukrywali przed słuchaczami żadnych meandrów związanych z pozyskiwaniem dotacji, ostrzegali przed trudnościami, ale zachęcali do podjęcia ryzyka. Tomasz Kęcerski, dyrektor zarządzający oraz Marzena Tymińska-Ładziak, dyrektor ds. Programów UE – oboje z EGC Doradztwo Europejskie – omówili wszystkie najważniejsze dla rozwoju firmy konkursy unijne: m.in. Demonstrator, tzw. Szybka Ścieżka (działanie 1.1.1 PO IR), Bon na innowacje i działanie Kredyt na innowacje technologiczne. – Program Inteligentny Rozwój wspiera cały proces powstawania innowacji – od tworzenia koncepcji, po przygotowanie prototypów i linii pilotażowych, a finalnie ich komercjalizację, czyli wdrożenie – mówi dyr. Tomasz Kęcerski. Przemysław Kowalski, prezes zarządu PWB, wskazywał na różnice w pozyskiwaniu dotacji w tej i poprzedniej perspektywie unijnej.

– Bez zaplanowanego  montażu finansowego trudno zrealizować jakąkolwiek inwestycję. Mówimy o tym przedsiębiorcom i wspieramy przy staraniach o dotacje – dodaje Aleksandra Rutkowska, z Raiffeisen Polbank. (sz)