Koalicja wesprze polskie innowacje

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland, Wardyński i Wspólnicy to niektórzy założyciele nowo powstałej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Spotkanie inauguracyjne organizacji odbyło się 16 kwietnia br.

Jak napisali założyciele w preambule Deklaracji Koalicji, „rezultatem naszych wspólnych działań staną się realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarcze i społeczne. Uważamy, że tylko wspólna i skoordynowana polityka w zakresie badań i innowacji przyczyni się do zwiększenie dobrobytu Polek i Polaków oraz pełnego wykorzystania ich ogromnego potencjału na arenie międzynarodowej”. Jak komentował powstanie organizacji prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, „polskie firmy muszą stać się innowacyjne, ekspansywne, zacząć budować globalne marki i docierać ze swoją ofertą do klientów na całym świecie”.

Koalicja ma realizować swój cel, którym jest wsparcie polskich innowacji, poprzez m.in. stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych, wskazanie  narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocja w Polsce i za granicą, wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej, działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększające skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy, promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji.

Koalicja powołała cztery grupy robocze, których prace skupiają się na: regulacjach prawnych, współpracy nauki z biznesem, zarządzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz systemem podatkowym w kontekście procesu innowacji.