Jednolity rynek cyfrowy: przyspieszenie

Lepszy dostęp do cyfrowych dóbr i usług w całej Europie, wsparcie rozwoju sieci cyfrowych i innowacyjnych usług oraz zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową – to filary strategii jednolitego rynku cyfrowego, którą przyjęła Komisja Europejska.

Dokument określa kierunki działań, których celem ma być głównie poprawa dostępu konsumentów do e-usług i dóbr sprzedawanych online, a jednocześnie wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o zniesienie barier dla e-handlu: obecnie ok. 44 proc. internautów dokonuje e-zakupów na rynku krajowym, ale tylko 15 proc. kupuje w innych krajach Unii Europejskiej. Przeszkadza im m.in. blokowanie geograficzne – w przypadku 52 proc. wszystkich prób złożenia zamówienia transgranicznego okazuje się, że działalność danego sprzedawcy nie obejmuje kraju konsumenta. Jednocześnie jedynie 7 proc. MŚP w UE prowadzi sprzedaż transgraniczną.

Strategia przewiduje 16 działań, które mają zmienić tę sytuację. Komisja chce je zrealizować do końca 2016 roku. Są wśród nich m.in. przepisy ułatwiające transgraniczy handel elektroniczny, zapewnienie ochrony prawnej konsumentom, nowoczesne prawo autorskie, które z jednej strony wesprze autorów, a z drugiej – poprawi dostęp do dóbr kultury. Komisja planuje również ograniczenie obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT, reformę unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji, promocję swobodnego przepływu danych w Unii Europejskiej i rozwój cyfrowego społeczeństwa, w tym poprzez ograniczenie liczby rejestrów i ich łączenie – chodzi m.in. o połączenie krajowych rejestrów przedsiębiorstw.

„Dzięki tym działaniom obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania w internecie, a tym samym będą mogli w pełni korzystać z ogromnego wewnętrznego rynku europejskiego”, powiedział wiceprzewodniczący KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip podczas ogłoszenia strategii.