Mimo pandemii trwają unijne konkursy dla firm. Sporo w nim jednak dobrych dla przedsiębiorców zmian. Niebawem, bo 3 sierpnia br. rozpocznie się konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki, a do rozdania jest 300 milionów złotych. Do końca grudnia można także składać projekty do programu inwestycyjnego ,,Kredyt na innowacje technologiczne’’. Nie brak także atrakcyjnych programów badawczych i inwestycyjnych w poszczególnych województwach. 

W przypadku Szybkiej Ścieżki dofinansowanie jest przyznawane na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wprowadzenia w działalności gospodarczej. Konkurs jest przeznaczony dla regionów słabiej rozwiniętych. Oznacza to, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy. W pierwszej, która rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 milionów złotych będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, również z MŚP i jednostkami naukowymi. Z kolei druga runda, która odbędzie się od 22 sierpnia do 14 września, jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Te będą mogły łącznie uzyskać dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych. Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni. Trwają również nabory w ramach konkursów tematycznych: Szybka Ścieżka – Koronawirusy (do 31 grudnia) oraz „Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence” (do 30 września).

W przypadku dotacji ,,Kredyt na innowacje technologiczne’’ Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził liczne ułatwienia dla firm. Teraz można uzyskać więcej niż 6 mln na inwestycje. Zwiększył się także katalog wydatków, które można sfinansować z dotacji.