Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – szkolenia dla samorządów

Podczas dwóch dni uczestnicy szkoleń pozyskają wiedzę na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich 2014-2020 dla jednostek samorządów terytorialnych oraz poznają zasady przygotowania projektów.

Dla kogo

Projekt jest adresowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z 8 wybranych województw w Polsce: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego w szczególności do:

•    przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym przede wszystkim osób zajmujących się wdrażaniem funduszy europejskich w urzędach miast, gmin wiejskich i powiatów,
•    organizacji współpracujących z samorządami lokalnymi z terenu województw objętych projektem.

W programie konferencji:
•    Fundusze europejskie 2014-2020 dostępne dla JST,
•    Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu programowania,
•    Zarządzanie projektami unijnymi,
•    Narzędzia wspierające JST w procesie ubiegania się i realizacji projektów unijnych.

Osoby zainteresowane mogą rejestrować się za pośrednictwem strony internetowej www.funduszedlajst.pl

Harmonogram szkoleń:

•    Lublin
31.08.2015 – 1.09.2015
•    Kraków
31.08.2015 – 1.09.2015
•    Katowice
3.09.2015 – 4.09.2015
•    Legnica
7.09.2015 – 8.09.2015
•    Łódź
9.09.2015 – 10.09.2015
•    Rzeszów
14.09.2015 – 15.09.2015
•    Opole
15.09.2015 – 16.09.2015
•    Kielce
22.09.2015 – 23.09.2015

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl