Jak przygotować się do centralizacji VAT w samorządzie

Bezpłatny warsztat szkoleniowy

Czas i miejsce warsztatów: 15 listopada 2016 (wtorek), Poznań, początek: godz. 9.30
Czas trwania warsztatów szkoleniowych: 9.30-15.30

Tematy:
 • Praktyczna wiedza dotycząca nowych zasad rozliczania podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.
 • Procedura wprowadzenia scentralizowanego systemu rozliczeń VAT
 • Określenie stawek VAT oraz omówienie procedur i wzorów potrzebnych dokumentów
 • Jak rozliczać podatek, aby nie wprowadzać kas rejestrujących
 • Centralizacja VAT i rozliczanie dotacji unijnych
W programie m.in.
 • JST podatnikiem VAT – aktualne regulacje prawne
 • Samorządy terytorialne i jednostki organizacyjne a status podatnika VAT w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Centralizacja rozliczeń: podmioty zobowiązane, terminy, korekty wsteczne; czynności o charakterze mieszanym, proporcja, pre-współczynnik
 • Kategorie wydatków
 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych
 • Kasy rejestrujące
 • Jednolity Plik Kontrolny a centralizacja podatku VAT
 • Praktyczne aspekty centralizacji – organizacja, podział zadań, instrukcje, przechowywanie dokumentów i kompletowanie informacji do deklaracji VAT-7, zmiana w umowach cywilno-prawnych

Uwaga: Uczestnicy otrzymają także komplet materiałów, projekt instrukcji dotyczący czynności podlegających opodatkowaniu oraz wzór zarządzenia wójta/burmistrza dotyczący procedury centralizacji rozliczania podatku VAT. Przewidziano przerwy kawowe.

Prowadzący:

Maciej Mastalerz, partner w firmie WLP Mastalerz & Wspólnicy, doradca podatkowy z ponad 15- letnim stażem. Reprezentował klientów w ponad 100 sprawach przed sądami administracyjnymi obu instancji. Doświadczenie zdobywał m.in. w PwC, Ernst&Young, KPMG, Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA. Autor publikacji prasowych z zakresu podatków, w tym odpowiedzi eksperckich w Gazecie Prawnej. Posiada duże doświadczenie w pracy z samorządami terytorialnymi.

Tomasz Pawlik, partner w firmie WLP Mastalerz i Wspólnicy, posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów. Pracował m.in. jako menedżer grupy księgowych w Morison Audyt. Specjalizuje się w projektach dotyczących optymalizacji podatkowej, w tym między innymi w projektach dotyczących optymalizacji podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego. Wybitny znawca zagadnień finansowych w samorządach terytorialnych.

Dodatkowe informacje: 601 890 278


[vc_button title=”ZAPISY” target=”_self” color=”default” size=”size_large” href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc93P209uhwE6QKAHl2ACtwOvJyHvmf3LFuwxM3Jpv-CuxceQ/viewform”]

[vc_button title=”POBIERZ PROGRAM” target=”_self” color=”default” size=”size_large” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/PROGRAM-I-PDF.pdf”]


Partnerzy wydarzenia:PARTNERZY