Inwestycje w innowacje/rozwój firmy 2014-2020

Polskim przedsiębiorcom opłaca się inwestować w innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju firmy. Dzięki inwestycjom w innowacje, przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni – zwiększając tym samym swoje zyski, nakłady na inwestycje – wspierają polską gospodarkę. Mówiąc konkurencyjność, w perspektywie 2014-2020, mamy na myśli konkurencyjność nie tylko do firm europejskich, ale i światowych.

W poprzedniej perspektywie finansowanej mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem innowacji w polskich przedsiębiorstwach, polegającej na zakupie praw własności przemysłowej/leasingu, zachodnich technologii i wdrożeniu ich we własnej produkcji czy sposobie świadczenia usług. Obecnie coraz więcej polskich firm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozwijającego się świata, samodzielnie bądź we współpracy z jednostkami naukowymi prowadząc prace badawczo – rozwojowe oraz wdrażają ich wyniki. Jest to duży impuls rozwojowy przyczyniający się do innowacyjności produktu, technologii wytwarzania, świadczenia usług, a tym samym konkurencyjności na rynku globalnym. Kluczowe jest, aby polskie przedsiębiorstwa potrafiły wykorzystać potencjał drzemiący zarówno na polskich uczelniach, w polskich instytutach badawczych, jak i własnym know – how. Istotne jest również, aby państwo potrafiło odpowiednio stymulować rozwój polskich innowacji poprzez dotacje na prowadzenie prac badawczych czy ulgi podatkowe (!) dla przedsiębiorców inwestujących w badania i innowacje.

Jedną z możliwości rozwoju firmy jest korzystanie z dotacji oferowanych przez Unię Europejską, zarówno w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jak i instrumentach ogólnoeuropejskich (np. program Horyzont 2020).

Widoczną tendencję wzrostową odnotowują inicjatywy i instrumenty finansowe, organizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską. Mowa np. o programie Horyzont 2020, który jest podzielony na szereg działań mających przyczynić się do komercjalizacji dostępnej wiedzy. Część z nich ma przyczyniać się do budowania powiązań pomiędzy naukowcami a przedsiębiorstwami, inne polegają na wspieraniu wdrażania innowacji w firmach (również z sektora MŚP). Początkowo Polscy przedsiębiorcy niechętne uczestniczyli w tychże programach (bądź pomysły na rozwój nie były wystarczająco innowacyjne), jednak wraz z kolejnymi naborami coraz więcej polskich firm otrzymuje wsparcie w ramach tego programu. Warto więc ryzykować i zainteresować się bardziej tematem.

Ciekawym instrumentem jest uruchomiony na początku tego roku tzw. FTI (Fast Track to Innovation) – Szybka Ścieżka do Innowacji – jest to nowość wśród dostępnych programów. Skierowany jest głównie do wypracowanych w pełni pomysłów (mających szanse na sukces) oraz ich komercjalizacji. Program Horyzont 2020 jest nową możliwością dla Polskich przedsiębiorców, jednak wymaga od nich wysoce konkurencyjnej postawy.

Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły pożyczki w ramach programu InnovFin dla przedsiębiorców mierzących w rynki światowe – Energy Demo Projectsprojekty z zakresu energetyki odnawialnej, a także ogniw wodorowych i paliwowych; Infectious Diseasesbadaniem nad szczepionkami, a także metodami diagnostycznymi pozwalającymi skuteczniej zwalczać choroby zakaźne; SME Venture Capital Facilityprogram skupia się na start – upach; Advisoryzłożone projekty wymagające długoterminowych inwestycji.

Dla przedsiębiorców związanych z e-biznesem, interesujący może być ogólnoeuropejski program FIWARE – program przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, jak i dla tych, którzy wykorzystują w swojej firmie platformę internetową. Na wsparcie może liczyć aż 1000 przedsiębiorców. Będą oni mogli otrzymać nawet 150 tysięcy euro. Działa on już od zeszłego roku, jednak jak dotąd, nie zyskał popularności wśród rodzimych przedsiębiorców.

Nie wszyscy jednak mają szanse na sukces na rynkach światowych, bądź ich pomysły zwyczajnie, nie są dość innowacyjne lub też nie kwalifikują się do wsparcia w ramach ogólnoeuropejskich instrumentów finansowych. Podstawową alternatywą dla tych firm są dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – krajowe i regionalne programy operacyjne. Bardzo ciekawą i główną propozycją dla przedsiębiorców chcących inwestować w rozwój poprzez innowacje, jest POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – odpowiednik poprzednio funkcjonującego programu Innowacyjna Gospodarka. W ramach POIR udzielane będzie wsparcie zarówno dla podmiotów MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Już w tym roku organizowane są konkursy polegające m.in. na prowadzeniu prac B+R oraz wdrożenie wyników tychże prac do działalności gospodarczej. W POIR znajdziemy działania mające przyczynić się do rozbudowy infrastruktury B+R, ochrony własności przemysłowej, bony na innowacje dla MŚP (usługi świadczone przez jednostki naukowe), czy też kredyt technologiczny. Nowością w POIR jest, skrócony czas oceny wniosków oraz w niektórych działaniach ciągły nabór. Do rozdysponowania jest prawie 15 mld euro, a więc jest o co grać. Główna rola organizacyjna oraz zaradzająca spoczywa na barkach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), istotne są też działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), bądź też Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Przesłanie jest jedno – praktycznie wszystkie działania w ramach POIR, mają przyczynić się do wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dla przedsiębiorców, których budżety inwestycyjne, bądź też produkty lub usługi nie przebiją się na rynku światowym, pozostaje możliwość skorzystania z regionalnych programów operacyjnych. Również w tej perspektywie uruchomione zostaną liczne konkursy, wspierające działania innowacyjne w przedsiębiorstwach na poziomie regionalnym – począwszy od prowadzenia prac B+R, wdrażaniu ich wyników, zakupie innowacyjnych technologii czy promocji zagranicznej.

Mnogość możliwości jakie oferują nam krajowe i ogólnoeuropejskie programy wsparcia innowacji w firmach, pozwala patrzeć w jasnych barwach na przyszłość zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki. Wszystko uzależnione jest od działań podejmowanych przez polskich przedsiębiorców. Optymistycznym jest fakt, iż w raporcie Europejski Ranking Innowacyjności 2015 przygotowanym przez Komisję Europejską Polska plasuje się na wyższej pozycji niż w latach ubiegłych.

W rankingu z 2013 roku Polska znajdowała się jeszcze w grupie „skromnych innowatorów”. Od tego czasu pozycja Polski jednak systematycznie rośnie. Zeszły rok przyniósł nam awans na początek grupy „umiarkowanych innowatorów”. W tym roku Polska znów podwyższyła swoją pozycję, wyprzedzając Litwę oraz zbliżając się do Węgrów i Słowaków.

Monika Cyran – Wiceprezes Zarządu

MCS sp. z o.o. sp. k.,
ul. Czerska 14,
00-732 Warszawa,
tel. 22/ 839 55 99,

www.mcs.edu.pl

MCS_logo_CMYK