Inwestycje na Pomorzu

Budowa mostu kolejowego nad Martwą Wisłą oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny – to najważniejsze punkty wizyty szefowej resortu infrastruktury i rozwoju na Pomorzu, która odbyła się 31 sierpnia 2015 r.

Most nad Martwą Wisłą

Nowy most na Martwej Wiśle, będący fragmentem większej inwestycji – modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny, to niezwykle istotna inwestycja, która usprawni transport towarów koleją do Portu w Gdańsku. – Zależy nam, by polskie porty morskie były bardziej dostępne zarówno od strony lądu, jak i od morza. Chcemy, by poprawiająca się infrastruktura transportowa wspierała rozwój portów. Jestem przekonana, że realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenia ilości klientów Portu Gdańsk i konkurencyjności kolei – podkreślała szefowa MIiR.

Dzięki nowej przeprawie wzrośnie bezpieczeństwo, a pociągi pojadą szybciej – do 100 km/h i będą mogły przewozić cięższe ładunki. Za sprawą dwóch torów – zamiast jednego – zwiększy się 6-cio krotnie przepustowość, nawet do 200 pociągów na dobę. Przełoży się to na zwiększenie konkurencyjności Portu Gdańsk. Na przebudowie skorzysta również żegluga – wysokość mostu nad rzeką wyniesie ponad 8 metrów, a szerokość szlaku wodnego zwiększy się z 11 do 50 metrów.

Koszt budowy mostu to 35 mln zł, a koszt całej modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny to 370 mln zł.

Innowacyjne Pomorze

Minister infrastruktury i rozwoju odwiedziła również Gdański Park Naukowo-Technologiczny. – To jedna z ważniejszych inwestycji w Programie Innowacyjna Gospodarka. Jego budowa została dofinansowana kwotą blisko 100 mln zł ze środków europejskich – mówiła M. Wasiak.

Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będących liderami światowych technologii w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Na nowopowstałej infrastrukturze utworzono laboratoria: badań molekularnych, ochrony środowiska, Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, laboratorium przetwarzania obrazu i dźwięku, Instytut Biotechnologii Przemysłowej. Powstałe laboratoria i pracownie naukowo-badawcze pozwalają na prowadzenie prac badawczych również w zakresie biotechnologii, zaawansowanej technologii medycznej – jak np. Laboratorium Przeszczepów Wysp Trzustkowych oraz Centrum Terapii Komórkowych.

Minister odwiedziła również centrum RTG Izby Celnej, które zapewnia kompleksową obsługę Służby Celnej w kwestii interpretacji obrazów ze skanowania oraz laboratorium Instytutu Morskiego.

Źródło: mir.gov