Interreg Europa: ostatnie dni na złożenie wniosku!

Do 31 lipca 2015 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa. Budżet programu wynosi 359 mln euro. Obszar wsparcia obejmuje całą Unię Europejską, Norwegię i Szwajcarię.

W ramach programu instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego).

Beneficjentami programu są instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.  Nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.

Więcej informacji na temat naboru.

Źródło: ewt.gov.pl