Innowacyjność poprzez wzornictwo przemysłowe

Program Polska Wschodnia (PO PW) pomoże firmom wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi wykorzystując wzornictwo, a tym samym wzmocnić swoją innowacyjność i pozycję na rynku. Już w październiku ruszy nabór wniosków w działaniu „Wzór na konkurencję”.

To kompleksowy mechanizm wsparcia pozwalający wykorzystać wzornictwo przemysłowe w procesie wdrażania nowych produktów i usług na rynek. Dzięki niemu przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej będą mogły zyskać przewagę konkurencyjną. Na realizację tego działania przeznaczyliśmy ponad 576 mln zł – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Działanie 1.4 POPW „Wzór na konkurencję” skierowane jest do MŚP z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Jego celem jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z makroregionu w zakresie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego w tworzeniu nowych produktów.

Mechanizm przewiduje dwa etapy wsparcia: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji, co do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie oraz ich wdrożenie. Finalnym efektem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek innowacji – wyjaśniła wiceszefowa resortu.

Wsparcie „szyte na miarę”

Tegoroczny konkurs dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Maksymalna wartość dotacji, jaką może otrzymać firma to 100 tys. zł. Środki te umożliwią przeprowadzenie audytu wzorniczego, w ramach którego specjaliści zdiagnozują firmę m.in. w zakresie jej oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, trendów rynkowych oraz strategii marketingowej. Na podstawie dokonanych analiz wypracowany zostanie zestaw działań (strategia wzornicza) rekomendowanych do wdrożenia w drugim etapie wsparcia.

Nabór wniosków potrwa od 20 października do 30 grudnia 2015 r. Przedsiębiorstwa, chcąc się ubiegać się o wsparcie, muszą wcześniej wybrać wykonawcę audytu wzorniczego oraz zawrzeć z nim warunkową umowę. Kompetencje audytora będą także brane pod uwagę przy ocenie potencjału firmy do realizowania procesów wzorniczych.

Po pierwszym etapie wsparcia firmy, które będą chciały wprowadzić na rynek swój nowy produkt lub usługę będącą efektem projektowania wzorniczego będą mogły starać się nawet o 3 mln zł dotacji na to w kolejnym konkursie.

Informacje dotyczące naboru, w tym regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów, znajdują się na stronie http://www.polskawschodnia.gov.pl/ w zakładce „Skorzystaj”.

Źródło: mir.gov