Innowacje w zasięgu ręki

Aż 82,5 mld euro z budżetu Unii Europejskiej może zagospodarować Polska w perspektywie finansowej 2014–2020. Przedsiębiorcy z każdej strony słyszą jednakże o nadchodzących zmianach i nowych regułach w sposobie wydatkowania tych środków. Znany wszystkim program Innowacyjna Gospodarka zastępuje Inteligentny Rozwój, coraz częściej napotykamy na hasło B+R, słyszymy o krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacjach, a także o konieczności współpracy ze światem nauki. Na co zatem polscy przedsiębiorcy będą mogli dostać dotację w nowych realiach?

Odpowiedź na to pytanie pozostaje niezmienna: na nowe maszyny, linie technologiczne, fabryki, czyli wszystko to, co potrzebne jest do rozwoju ich firmy. Inaczej jednak wyglądać będzie droga do tego celu. Aby otrzymać dotację, trzeba działać nie tylko nowocześnie, ale przede wszystkim inteligentnie.

Co to znaczy, wyjaśnia w najnowszym wydaniu „Funduszy Europejskich” Tomasz Kęcerski, dyrektor zarządzający EGC