Innowacje dla dużych firm – konkurs ogłoszony

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosili właśnie tak oczekiwany konkurs dla dużych firm w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ programu Inteligentny Rozwój. Wnioski będą przyjmowane przez NCBiR od 14 października do 30 listopada br. Budżet konkursu wynosi 750 milionów złotych.

Jak podkreśliła minister infrastruktury, jest to pierwszy w programie konkurs skierowany wyłącznie do dużych firm. Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich.

– Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie do wdrożenia wyników projektu – powiedziała Maria Wasiak. Minister dodała także, że istotą tej części programu jest efektywne wsparcie procesu powstawania innowacji, którego rezultatem będzie nowy produkt na rynku. – Oznacza to wprowadzenie wyników badań do własnej praktyki gospodarczej, udzielenie licencji na ich wykorzystanie przez inną firmę lub sprzedaż praw do nich – tłumaczyła.

Jak zapewnia NCBiR, wnioski będzie oceniał panel ekspertów złożony m.in. ze specjalistów zajmujących się finansami i marketingiem. Specjaliści przeanalizują  nowatorstwo rezultatów projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązanie, opłacalność jego wdrożenia oraz szansę na prawidłową realizację projektu. Proces ten potrwa 90 dni od zamknięcia naboru wniosków. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dofinansowanego projektu wynosi 12 milionów złotych.
Więcej:

http://www.poir.gov.pl