Indywidualne podejście i zaangażowanie doradcy kluczem do sukcesu inwestora

Nowa perspektywa finansowa 2014–2020 to nowe wyzwania przy aplikowaniu o fundusze na wsparcie projektów. Większy nacisk położony na sferę innowacji oraz prace B+R musi wiązać się z bezwarunkową koniecznością zindywidualizowanego podejścia do każdego realizowanego projektu. Kluczowe jest zatem odpowiednie pokierowanie inwestora już w fazie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej – tylko takie podejście pozwoli zmaksymalizować szanse na pozyskanie dofinansowania.

Capital Partner, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, oferuje swoim klientom dedykowaną analizę szans i możliwości uzyskania optymalnego wsparcia, a także ocenę zdolności patentowej czy komercjalizacji wyników B+R.

Należy pamiętać, że już na etapie pisania wniosku dotacyjnego kształtowanych jest wiele ważnych aspektów inwestycji, które decydują o możliwości sprawnego i pozbawionego niemiłych niespodzianek procesu rozliczenia projektu. Umiejętność kompleksowego ujęcia zamierzeń klientów oraz dbałość konsultantów o najdrobniejsze szczegóły w toku realizacji inwestycji decydują o terminowej wypłacie całości dofinansowania. Cieszę się, że jako członek zespołu Capital Partner mogę przyczyniać się do klientów, sukcesów, których fundamentem za każdym razem są wiedza i zaangażowanie specjalistów naszej firmy oraz partnerskie zasady współpracy.

Michał Musierowicz
partner zarządzający
Capital Partner
kancelaria@capitalpartner.pl