Gala konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”

W dniu 28 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”.

Organizatorami wydarzenia były Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości..

Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” stanowiła finał tegorocznej edycji organizowanego od 1994 r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Konkursu, którego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności  i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy.

debataGali Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” towarzyszyła debata „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”, poświęcona tematyce rozwoju przedsiębiorczości oraz Funduszom Europejskim w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podczas uroczystego otwarcia Gali dr Marek Chrzanowski – koordynator sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość w Narodowej Radzie Rozwoju odczytał list od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do Laureatów tegorocznej edycji Konkursu oraz uczestników Gali.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe  i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Tegoroczna Kapituła Konkursu przyznała 34 równorzędne tytuły Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015.

odczyt listu od Prezydenta RPW kategorii Mikro Firma nagrodę otrzymali:
Phenicoptere
Printed Circuit Board Technology sp. z o.o.
Grupa Pro Business Solutions
PM Investment Group sp. z o.o., sp.k.
Studio Urody Agnieszki Bujnowskiej
Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET sp. z o.o.
Instytut Homeostazy sp. z o.o.
Nowe Technologie sp. z o.o.
Energomix sp. z o.o.
ANDCOM sp. z o.o.
Top Personal Branding
Nestmedic sp. z o.o.
Team Connect sp. z o.o.
CTL – Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS sp. z o.o.

W kategorii Mała Firma nagrodę otrzymali:
FUH INSTAL – BUD Szczepan Jan Mielczarczyk
TOOLS FACTORY sp. j. Agnieszka Popławska, Robert Popławski
Mediarecovery
„SUN” Marian Zbigniew Nowak
IMS S.A.
Pro-Project Henryk Kartaszyński
Point of View sp. z o.o.,  sp.k.
Inovatica Bogumił Zięba
Aiton Caldwell S.A.
DBMS sp. z o.o.
ELTAR Tęsna Elżbieta

W kategorii Średnia Firma nagrodę otrzymali:
Lechpol Zbigniew Leszek
International  Plastik  Polska sp. z o.o.
WAMECH P.A. Wąsik sp. j.
CENTRUM SŁUCHU I MOWY sp. z o.o
igus® sp. z o.o.
PHU ELGRA

W kategorii instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Tarczyn
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Cech Rzemiosła Różnych w Rawie Mazowieckiej

Kapituła Konkursu dodatkowo wyróżniła firmy
PolChip sp. z o.o.
KERRIS Group sp. z o.o.
POLSKIE PLECIONKARSTWO  Ewa Świątkowska – Papińska
GP Inter-Solutions sp. z o.o.
Pracownia Kaletnicza DONAT
EMT – Systems sp. z o.o.

Tytuł Honorowego Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015 otrzymała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.  Po raz drugi w 21-letniej historii Konkursu Kapituła przyznała  również tytuł „Lidera Liderów Przedsiębiorczości Roku 2015” – statuetkę otrzymała firma BOZAMET Sp. z o. o. Nagrody przyznane zostały za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele ministerstw, samorządów, agencji rządowych oraz przedstawiciele mediów.

sala