Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania

Konferencja czasopisma ,,Fundusze Europejskie’’ i Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 28 października. Udział w konferencji jest bezpłatny. Tematy: Krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej). Dotacje na ochronę środowiska: na co mogą liczyć samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa w 2015 i 2016 r. (programy, planowane konkursy, itp.). Jak … Czytaj dalej Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania