Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania

Konferencja czasopisma ,,Fundusze Europejskie’’ i Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 28 października. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematy:

  • Krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej).
  • Dotacje na ochronę środowiska: na co mogą liczyć samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa w 2015 i 2016 r. (programy, planowane konkursy, itp.).
  • Jak zapewnić płynność finansową w projektach związanych z ochroną środowiska
  • Program Life – zasady, montaż finansowy
  • Finansowanie inwestycji w energię odnawialną – środki regionalne, programy ogólnopolskie
  • Innowacyjne rozwiązania prośrodowiskowe w przedsiębiorstwie – program Horyzont 2020
  • Jak prawidłowo przygotować dokumentację do projektu inwestycyjnego w programie Infrastruktura i Środowisko

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, samorządów terytorialnych, fundacji i instytucji.

[vc_button title=”Zobacz prelegentów” target=”_self” color=”default” size=”size_large” href=”https://fundusze-europejskie.pl/prelegenci/”]

 

[vc_button title=”Zobacz agendę spotkania” target=”_self” color=”default” size=”size_large” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/07/Finansowanie-inwestycji-w-ochron%C4%99-%C5%9Brodowiska-program.pdf”]

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się: TUTAJ

W razie pytań prosimy się kontaktować:

tel. 61/278 79 34

mail: konferencje@fundusze-europejskie.pl

Poznań, 28 października (środa), Sala Zielona MTP

Zobacz prezentacje:

[vc_button title=”BOŚ Bank w systemie wsparcia inwestycji proekologicznych w perspektywie 2014-2020″ target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/BOŚ-Bank-w-systemie-wsparcia-inwestycji-proekologicznych-w-perspektywie-2014-2020.pdf”]

[vc_button title=”Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Finansowanie-inwestycji-prośrodowiskowych.pdf”]

[vc_button title=”Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej perspektywa 2020″ target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Finansowanie-przedsięwzięć-z-zakresu-gospodarki-wodno-ściekowej-perspektywa-2020.pdf”]

[vc_button title=”Finansowanie przez NFOŚiG przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Finansowanie-przez-NFOŚiG-przedsięwzięć-w-zakresie-efektywności-energetycznej-i-OZE.pdf”]

[vc_button title=”Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych BOŚ Eko profit” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Nowa-oferta-współpracy-w-projektach-inwestycyjnych-BOŚ-Eko-profit.pdf”]

[vc_button title=”Od badań do wdrożeń ekoinnowacji” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Od-badań-do-wdrożeń-ekoinnowacji-praktyczne-aspekty-pozyskania-dofinansowania-w-branży-ochrony-środ.pdf”]

[vc_button title=”Projekty prośrodowiskowe w firmie Solaris” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Projekty-prośrodowiskowe-w-firmie-Solaris.pdf”]

[vc_button title=”Promocja polskich produktów na rynkach zagranicznych” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Promocja-polskich-produktów-na-rynkach-zagranicznych.pdf”]

[vc_button title=”Wsparcie finansowe dla inwestycji w OZE” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Wsparcie-finansowe-dla-inwestycji-w-OZE.pdf”]

[vc_button title=”Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną” target=”_self” color=”default” href=”https://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2015/10/Wsparcie-projektów-poprawiających-efektywność-energetyczną.pdf”]

Zobacz fotorelację z konferencji


indeks
logo FE

 

logotypyekologianowe