Edukacja i transport w programie Polska-Słowacja

Rusza kolejna edycja programu Polska-Słowacja. Nowością jest wsparcie dla rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Na co można otrzymać wsparcie?

Jak wyjaśnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z kształceniem zawodowym na wysokim poziomie, dotyczącym przede wszystkim kompetencji poszukiwanych w regionie. Na dofinansowanie mogą liczyć także projekty związane z transportem intermodalnym.

– Transgraniczna edukacja to nowość w obecnej edycji programu. Dlatego zachęcam wnioskodawców do przygotowania wspólnie z zagranicznymi partnerami, ciekawych przedsięwzięć z tego obszaru. Wspierana będzie wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności wśród uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych – dodaje wiceminister Hamryszczak. W przypadku projektów w obszarze transportu multimodalnego, wsparcie ze środków EFRR mogą uzyskać inicjatywy pobudzające rozwój ogólnodostępnego transportu pasażerskiego. Przede wszystkim zaś projekty, dzięki którym mieszkańcy i turyści będą mogli sprawniej przemieszczać się i podróżować po polsko-słowackim pograniczu.

Wszystkie działania w opisanych wyżej tematach muszą mieć charakter partnerski oraz wyraźne oddziaływanie na obszar po polskiej i słowackiej stronie granicy. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie będzie wymagane załączenie przez partnerów własnych diagnoz, opracowań lub analiz sektorowych. Dokumenty te powinny obrazować sytuację wyjściową grupy docelowej projektu edukacyjnego lub połączeń komunikacyjnych obszaru, w którym planowana jest realizacja projektu transportowego.

Jaki obszar obejmuje program Polska-Słowacja? Podregiony krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński w województwie śląskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim oraz powiat myślenicki w województwie małopolskim. Po stronie słowackiej obszar wsparcia obejmuje: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim. Konkurs wystartował 30 sierpnia, a wnioskodawcy mają 3 miesiące na przygotowanie projektów, (do 30 listopada br.). Wnioski można składać  we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie, a planowany termin rozstrzygnięcia naborów to  marzec 2017 roku. Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu wniosku? Przeczytaj na stronie programu.

Więcej na stronie internetowej programu Polska-Słowacja.

(MRR, informacja własna FE)