Program „Edukacja ekologiczna” dofinansuje kampanie medialne

Dzięki programowi „Edukacja ekologiczna”, wydawcy gazet, nadawcy radiowi i telewizyjni, a także domy mediowe będą mogły uzyskać dofinansowanie na kampanie medialne o tematyce dotyczącej termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Kampania medialna ma prezentować efektywne zarządzanie energią w budynkach jednorodzinnych, z podkreśleniem zalet typu: niższe koszty ogrzewania, oszczędność, zmniejszenie wpływu na środowisko. Istotą kampanii ma być przekazanie wiedzy o termomodernizacji domów, zastosowaniu nowych energooszczędnych technologii, zastosowaniu nowoczesnych instalacji wewnętrznych w domach, zastosowaniu nowoczesnych źródeł konwencjonalnych a także uświadamianie zagrożeń środowiskowych i społecznych, dzielenie się praktykami w zakresie oszczędności w wydatkach na energię.

Kampania ma być adresowana do ogółu społeczeństwa, głównie właścicieli domów jednorodzinnych.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Alokacja środków wynosi: 1 500 000 zł (dotacja) + 200 000 zł (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego).

Termin składania wniosków: od 13.08.2015 r. do 21.08.2015 r. do 15:30 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Źródło: nfosigw.gov.pl