Dziewięć kolejnych cudów funduszy europejskich

Mamy dziewięć nowych Cudów Funduszy Europejskich, które powodują, że Polska jest coraz piękniejsza. Uroczyste ogłoszenie listy laureatów ósmej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” odbyło się 18 września br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


„Wyróżnione przedsięwzięcia, niezależnie od wielkości, mają wspólny mianownik – pasję i entuzjazm osób zaangażowanych w ich realizację. Są dowodem mądrego inwestowania środków UE” – powiedziała minister Maria Wasiak, wręczając zwycięzcom statuetki.

Spośród 195 zgłoszeń, Kapituła Konkursu wskazała projekty nominowane w siedmiu kategoriach.

„Przedsięwzięcia te pokazują, że tworzenie oraz modernizacja infrastruktury transportowej, kulturalnej i rekreacyjnej jest działaniem na rzecz aktywizacji, integracji oraz wyrównywania szans mieszkańców, łączącym to co lokalne i tradycyjne z tym, co globalne i nowoczesne” – podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju.

Mijająca perspektywa pozwoliła zrealizować wiele przedsięwzięć dotyczących transportu. Wzmacniamy infrastrukturę naukowo-badawczą i wspieramy przedsiębiorczość. Unijne fundusze przeznaczono na aktywizację zawodową bezrobotnych, kobiet i osób po 50. roku życia. To także nowe żłobki i przedszkola, domy kultury czy teatry, wielostopniowe wsparcie dla systemu edukacji, dostęp do szerokopasmowego Internetu. To ponad 110 tys. różnego rodzaju inwestycji, które przekładają się na lepszą jakość życia i wzmocnienie konkurencyjności naszej gospodarki. To również projekty z tegorocznej edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.

Zwycięzcy VIII edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”

1. Kategoria rewitalizacja
Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie.
Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Ostróda.
2. Kategoria obiekt turystyczny
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce.
Beneficjentem projektu jest Miasto Poznań.
3. Kategoria turystyka mobilna i wirtualna
Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku.
Beneficjentem projektu jest Miasto Jelenia Góra.
4. Kategoria turystyka aktywna
Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II.
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Nowa Sól wraz z partnerami.
5. Kategoria kultura i sztuka
Budowa Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radiaw Katowicach.
Beneficjentem projektu jest Miasto Katowice.
6. Kategoria miejsce przyjazne dzieciom
Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z Ekspozycją Giganty Mocy.
Beneficjentem projektu jest Miasto Bełchatów.
7. Kategoria edukacja
Park rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.
Beneficjentem projektu jest Gmina Janów Lubelski.
• Wybór internautów
Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – etap 4.
Beneficjentem projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.
• Wyróżnienie specjalne
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Beneficjentem projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Źródło: mir.gov.pl