Dotacje z programu Polska Wschodnia

Jak poinformowała minister infrastruktury i rozwoju  Maria Wasiak, blisko 1,2 miliarda złotych będzie do wydania w tegorocznych konkursach organizowanych w ramach Polski Wschodniej. Pieniądze przeznaczone na rozwój młodych powstających firm, wzrost innowacyjności tych już istniejących oraz duże projekty drogowe. W sumie do wydania dla województw objętych programem jest ponad 8 miliardów złotych. (Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie).

Na podniesienie innowacyjności
Do 30  października  br. trwa  nabór  wniosków w  poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie  innowacji”. Wsparcie skierowane jest do  mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw, należących  do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze  sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej. Jest o co walczyć, bo firmy mogą zdobyć nawet 7 mln zł na  tworzenie  innowacyjnych  produktów i usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo- rozwojowych  (B+R).  Łącznie  do rozdysponowania w tegorocznym konkursie jest  80 mln zł.

To jednak nie jedyna szansa dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na podniesienie swojej innowacyjności i konkurencyjności. Kolejną z nich daje działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – mechanizm pozwalający wykorzystać wzornictwo przemysłowe we wdrażaniu nowych produktów i usług na rynek. Przewidziano tu dwuetapowe  wsparcie – do 100 tys. zł na  przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji,  co do  dalszych  działań  związanych  ze stosowaniem  wzornictwa w firmie oraz do trzech milionów złotych ich wdrożenie. Konkurs, który potrwa od 20 października do 30 grudnia br. dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Do rozdania w  nim jest 5 mln zł.

Dla młodych przedsiębiorców
Nabiera również tempa działanie 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” skierowane  do ludzi młodych, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go prowadzić w Polsce Wschodniej. Realizatorami „Platform startowych” będą wybrane w drodze konkursu ośrodki  innowacji z makroregionu, które zapewnią przyszłym  przedsiębiorcom specjalistyczne usługi dotyczące rozwoju pomysłu i uruchomienia własnej firmy. Konkurs ten ogłoszony zostanie 29 września br., zaś nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 października do 27 listopada. Pula konkursu to  25 mln zł.

Na drogi
Jeszcze w tym roku, bo 30   grudnia planowane jest uruchomienie konkursu w  działaniu 2.1. „Infrastruktura drogowa”, którego celem jest zwiększenie dostępności miast wojewódzkich Polski Wschodniej  i  ich  obszarów  funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. O dofinansowanie projektów ubiegać się będą mogły miasta wojewódzkie, związki i stowarzyszenia jednostek  samorządu  terytorialnego zlokalizowane na obszarze   funkcjonalnym lub obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,w skład których wchodzi miasto wojewódzkie, jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa. Konkurs ogłoszony zostanie 30 września br. Jego budżet to nieco ponad 1mld zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wszystkich wymienionych działań przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Instytucja Pośrednicząca dla dwóch priorytetów POPW: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Polska Wschodnia dostępne są na stronie internetowej www.polskawschodnia.gov.pl
w zakładce „Skorzystaj”. (MIiR).

1 KOMENTARZ

  1. Matematyka jest innowacyjna to nauczanie matematyki jest innowacyjną usługą. Ciekaw jestem czy taka argumentacja trafiła by do gustu Szanownej Komisji?

Comments are closed.