Dotacje na rzecz inteligentnego rozwoju

O możliwościach rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas majowej debaty „Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem”.

Blisko 76 proc. unijnych funduszy w perspektywie 2014-2020 w obszarze badań naukowych i innowacji zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenia transferu wiedzy do gospodarki – poinformowała wiceminister Wendel.

Pozostałe środki będą skierowane m.in.: do instytucji naukowych i szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl