Działania służące studentom

Jedenaście organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie o łącznej kwocie 338 tys. zł. na „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Projekty realizowane przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe będą miały formę konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów o szerokim zasięgu społecznym.

W 2015 r. projekty zgłaszane były w następujących kategoriach:

– promowanie i wdrażanie wśród studentów i doktorantów będących rodzicami rozwiązań dotyczących łączenia kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni”;

– promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania wysokiej jakości praktyk i staży studenckich dostosowanych do potrzeb zarówno uczelni, studentów, jak i pracodawców;

– upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego dotyczących studentów i doktorantów;

– promowanie wśród studentów i doktorantów wyboru kariery naukowej jako sposobu na życie – zgodnie z ideą kampanii „Zawód naukowiec”.

Szczegółowe informacje o laureatach są dostępne na stronie internetowej. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl