Dotacje dla humanistów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało program grantowy dla naukowców pod nazwą ,,Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku’’. Budżet programu wynosi 5 milionów złotych. Jak informuje ministerstwo, celem programu jest finansowanie badań związanych z najnowszymi osiągnięciami polskiej humanistyki.

Nowy program nastawiony będzie na  popularyzację dokonań wybitnych intelektualistów ostatniego stulecia. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. Uczestnicy programu mogą starać się o środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów.

Finansowanie uzyska ostatecznie 5 projektów, a maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu może wynosić milion złotych.

Oficjalny komunikat konkursowy znajduje się w Monitorze Polskim.

(Informacja własna, MNiSW)