Dolny Śląsk dba o aktywizację zawodową młodych osób

Ponad pół miliarda złotych zostanie przeznaczone w najbliższych latach dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) na działania skierowane do młodych osób poszukujących pracy.

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku podpisali umowy pozwalające na uruchomienie środków. Instytucje te otrzymają łącznie 21,8 mln zł. W maju podpisane zostały kolejne umowy na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych.

Problem bezrobocia osób młodych jest na Dolnym Śląsku niezwykle istotny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród 120 tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy, jako bezrobotne ponad ¼ stanowią osoby poniżej 30 roku życia. Program PO WER jest jedną z prób wsparcia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

System instytucjonalny programu PO WER będzie tworzyło 25 instytucji:  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy.

Do ich zadań należy m.in. organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, weryfikacja, zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość.

Każda z Instytucji Pośredniczących odpowiada za inny fragment programu.

Źródło: umwd.dolnyslask.pl