Dofinansowanie dla instytucji rynku pracy

Od 13 lipca do 24 lipca 2015 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy:

– publiczne służby zatrudnienia,
– Ochotnicze Hufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego.

Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest:

– w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
– w formie papierowej wydrukowanej w jednym egzemplarzu z systemu

Szczegółowe informacje

Źródło: umwd.dolnyslask.pl