Dodatkowe 5,5 mln zł dla przedsiębiorstw społecznych

Podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać z atrakcyjnej pomocy finansowej. Ministerstwo umożliwiło przekazanie dodatkowych środków – 5,5 mln zł pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek.

Program pożyczkowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi pierwszą w Polsce niedotacyjną formę wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Początkowo na ten cel przeznaczono 25 mln zł. W 12 województwach wyczerpana została pierwotna pula środków i konieczne było skorzystanie z dodatkowego kapitału pochodzącego ze spłat pożyczek.

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać jeszcze co najmniej 50 przedsiębiorstw społecznych.

Pożyczki dla pomiotów ekonomii społecznej to jedyna tak korzystna oferta na rynku. Poprzez tanie finansowanie umożliwia rozwój spółdzielniom pracy, fundacjom oraz klubom sportowym i spółkom, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych – tłumaczy Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. – Warunki są preferencyjne ze względu na prospołeczny charakter adresatów programu.

– Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, z oprocentowaniem wynoszącym 0,88% w skali roku, które może zostać obniżone o połowę przy spełnieniu określonych warunków. Większość pożyczkobiorców korzysta właśnie z obniżonego oprocentowaniadodaje dyrektor Gajewska.

Organizacją programu pożyczkowego zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: bgk.com.pl