Do wzięcia 4,5 miliardy na B+R

Z ponad 10 mld zł środków dostępnych na projekty B+R w ramach Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych, do końca 2017 r. rozdysponowano zaledwie około połowy. Dla przedsiębiorców, którzy planują działania B+R, to pozytywna informacja, ponieważ nadal mogą liczyć na dofinansowania. Warunkiem sukcesu są jednak w pełni przemyślane i dopracowane projekty.

W najnowszym raporcie CRIDO „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci ds. dotacji na innowacje podsumowali najważniejsze programy, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe: poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (tzw. Szybka ścieżka) oraz działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’.  W latach 2015-2017 w ramach tych dwóch programów złożono 5190 wniosków, wsparcie otrzymało 1410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58 proc. z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40 proc. z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Umowy o dofinansowanie podpisano na nieco mniej środków, bo na 53 proc. budżetu ,,Szybkiej ścieżki’’ oraz na 36 proc. budżetu na programy sektorowe. Do końca 2020 roku do rozdysponowania pozostało jeszcze 4,5 mld zł.

Szybka ścieżka dla najlepszych

W latach 2015-2017 złożono 4128 wniosków do ,,Szybkiej ścieżki’’ dla sektora MŚP. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22 proc. wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania. W sektorze dużych przedsiębiorstw wskaźnik sukcesu wyglądał nieco lepiej. Pod względem liczby złożonych wniosków wyniósł ok. 35 proc. Co pozytywne, między średnią a wnioskowaną kwotą wsparcia była niewielka różnica – 0,3 mln zł.

– Projekty B+R są oceniane według kilku kryteriów. Dopiero spełnienie ich wszystkich daje szansę na wsparcie finansowe z jednego z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców programów, tj. wspomnianej ,,Szybkiej ścieżki’’. Nowość, kadra badawcza, zapotrzebowanie rynkowe na rezultat, innowacja produktowa i procesowa, czy też miejsce wdrożenia – każde z tych kryteriów jest ważne. Brak któregokolwiek z nich wskazuje – z  perspektywy oceniających – na słabość projektu. Musi być on pod każdym względem przemyślany i przygotowany, aby otrzymać pozytywną ocenę – mówi Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w CRIDO. W analizowanym okresie największy grant w ramach ,,Szybkiej ścieżki’’ dla MŚP otrzymała spółka Polski Bazalt. Otrzymała wsparcie w wysokości 46 mln zł. Wśród dużych przedsiębiorstw największy grant – 56 mln zł – przyznano Zakładom Farmaceutycznym POLPHARMA S.A.

Programy sektorowe lepiej dopasowane

Programy sektorowe – od początku obecnej perspektywy finansowej UE – charakteryzuje wysoki, średni wskaźnik sukcesu. Ogólnie dla działania 1.2 wynosił on około 64 proc. w 2015 r., 60 proc. w 2016 r. oraz 47 proc. w 2017 r., a w przypadku niektórych programów sięgał nawet ponad 90 proc. To pokazuje, że instrumenty wsparcia zorientowane na wybrane obszary tematyczne są najlepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych branż. Dzięki innej niż w ,,Szybkiej ścieżce’’ formule konkursów sektorowych przedsiębiorcy składają wnioski, które nie odbiegają od oczekiwań NCBR w zakresie tematyki zaplanowanych badań – i finalnie częściej otrzymują wsparcie.

– W 2017 r. NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie i kryteriach oceny wniosków. Poprawa jest widoczna, jednak czy są to wystarczające działania, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R? I czy przedsiębiorcy zdążyli się już nauczyć, jak z sukcesem realizować prace badawcze? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach. Pula środków do wykorzystania wynosi 4,5 mld zł, więc jest nadal duża. Warto więc szukać rozwiązań najlepiej dopasowanych do rozwojowych potrzeb przedsiębiorców – mówi Szymon Żółciński, partner w CRIDO.

We wspomnianym raporcie analizie poddano wnioski złożone w naborach do ,,Szybkiej ścieżki’’ oraz programów sektorowych zakończonych do końca 2017 roku. Analiza wyników konkursów jest natomiast oparta o dane dostępne na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Skąd ta różnica? Otóż proces oceny wniosków trwa od kilku miesięcy do ponad pół roku a wnioski złożone w ostatnim kwartale ubiegłego roku zostały ocenione dopiero w połowie br. Dane pochodzą z Centralnego Systemu SL 2014 oraz dokumentacji konkursowych.

Pełny raport do pobrania jest tutaj

W programach sektorowych uzyskaniem dotacji kończyło się nawet 90 procent projektów.

Łatwiejsza procedura

Szymon Żółciński, partner w CRIDO:

– NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie i kryteriach oceny wniosków. Czy są to działania wystarczające, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach.

 

 

 

 

 

O CRIDO

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje.

Więcej informacji na: crido.pldotacjenainnowacje.taxand.pl.