Dla zawodowej aktywizacji młodych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Można w nim składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych: bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Projekty muszą opierać się na dwóch obligatoryjnych instrumentach wsparcia i przynajmniej jednym z pięciu fakultatywnych. Wnioski składać mogą instytucje pracy wymienione w art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 8 do 15 czerwca br. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 50 mln zł, maksymalny poziom dofinansowania to 2 mln zł.