Dla uczelni medycznych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój konkurs
dla uczelni medycznych. Jego celem jest podniesienie jakości nauczania na kierunkach
medycznych. Budżet konkursu wynosi 282 miliony zł. Nabór wniosków będzie się odbywał
od 8 października do 9 listopada 2015 r.


O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące praktycznego kształcenia studentów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim oraz położniczym – a także związane z tworzeniem centrów symulacji medycznej. Jedno z kryteriów dostępu do konkursu przewiduje bowiem powstanie programu rozwojowego dla uczelni medycznej, który zakłada rozwój kształcenia praktycznego studentów kierunku lekarskiego, m.in. poprzez utworzenie i rozwój centrów symulacji medycznej. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: oceny fiszki projektowej oraz oceny formalno – merytorycznej.

Więcej:

http://www.zdrowie.gov.pl