Co najmniej 4,3 miliarda na innowacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest podstawowym narzędziem wsparcia przedsiębiorców i jednostek naukowych w realizacji projektów innowacyjnych, w tym w szczególności badawczo-rozwojowych. Program jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. W przyszłym roku w budżecie programu zaplanowano na ponad 4,3 miliarda złotych.

W 2020 r . – ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej – w ramach POIR przeprowadzonych zostanie 26 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie co najmniej 4,3 mld PLN. – Ale pieniędzy będzie więcej, bo dla kilku konkursów wysokość budżetu nie została jeszcze ustalona – dodaje Szymon Łokaj, prezes firmy doradczej PMG R&D Consulting. (Firma zarządzana przez prezesa Łokaja należy do najskuteczniejszych firm pozyskujących środki w konkursach tzw. Szybkiej ścieżki. W 2018 r. zdobyła dla klientów blisko 85 mln zł dotacji i zajęła pierwsze miejsce pod kątem ilości zrealizowanych projektów).

Kiedy i na co: harmonogram konkursów

Najwięcej, bo aż 10 konkursów dotyczy finansowania prac badawczo-rozwojowych. Poniżej przedstawiamy harmonogram najważniejszych konkursów – instrumentów wsparcia działalności B+R. W ramach wspomnianego, flagowego programu ,,Szybka ścieżka’’ zaplanowano aż 7 konkursów.

Ścieżka tematyczna: Urządzenia grzewcze. Termin naboru wniosków: 9 grudnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże firmy) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Budżet wynosi 200 mln zł.

Ścieżka tematyczna: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Termin naboru wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Budżet wynosi 200 mln zł.

Konkurs ogólnotematyczny dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) – dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konkurs dla MŚP, z terminem naboru wniosków do 4 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych łączny budżet wynosi 1 200 mln zł.

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konkurs dla MŚP, z terminem naboru wniosków od 22 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych wysokość budżetu nie została jeszcze określona.

Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence, z terminem naboru wniosków od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

 

Oprócz szybkiej ścieżki odbędzie się IV edycja popularnego programu GameINN w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs rozpoczyna się 16 grudnia 2019 r. i potrwa do 16 marca 2020 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. W 2020 roku zostały zaplanowane również 2 konkursy w ramach działania 4.1.4.

 

Projekty aplikacyjne:

– Od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r., z budżetem 150 mln zł

– Od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.  W tym

przypadku wysokość budżetu nie jest jeszcze znana.

 

Więcej o konkursach dotyczących finansowania prac badawczo-rozwojowych czytaj tutaj: www.pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/