- REKLAMA -

Ruszają konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło rozpoczęcie kolejnych edycji MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. Łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 180 mln złotych. Doświadczeni naukowcy, którzy zamierzają...

Wsparcie dla turystyki

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki seniorów i osób młodych, ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej. Turystyka seniorów i osób młodych (wsparcie turystyki posezonowej). Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności europejskiego...

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzony

23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i...

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC. - Uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań...

Plan Junckera ma aktywować inwestycje na 315 miliardów euro

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, utworzony w ramach planu Junckera, ma do 2017 roku pobudzić inwestycje warte 315 miliardów euro, a tym samym unijną gospodarkę. Jeśli ten instrument okaże się skuteczny, może zastąpić politykę spójności po...

Dodatkowe 5,5 mln zł dla przedsiębiorstw społecznych

Podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać z atrakcyjnej pomocy finansowej. Ministerstwo umożliwiło przekazanie dodatkowych środków - 5,5 mln zł pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek. Program pożyczkowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Miliony na inkubację innowacji społecznych

Od 1 do 10 września 2015 roku będzie można składać wnioski w ramach konkursu na inkubację nowych pomysłów społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w...

Małopolska Chmura Edukacyjna – współpraca uczelni ze szkołami

Małopolska Chmura Edukacyjna to flagowy projekt województwa Małopolskiego. Zostanie on zrealizowany przy wsparciu środków pochodzących z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego głównym celem jest współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która ma rozbudzić  zainteresowania młodzieży kierunkami...

200 mln zł na innowacje

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło – to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach strategicznego programu badań naukowych...

Planowane konkursy Programu Polska Cyfrowa

W III kwartale 2015 r. zostaną ogłoszone konkursy dotyczące działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Konkursy będą dotyczyły następujących typów projektów: a) poddziałania 2.3.1 POPC: cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze...