- REKLAMA -

100 mln euro na projekty kosmiczne

Nawet 100 mln euro rocznie będzie trafiać na projekty polskiego przemysłu kosmicznego. Działania te może pomóc koordynować formująca się właśnie Polska Agencja Kosmiczna, która od jesieni zacznie działalność merytoryczną. Najważniejsze by efektywnie wykorzystać dostępne środki...

Dofinansowanie do żłobków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansuje 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi w całej Polsce. – To największa pula pieniędzy przekazana do tej pory, 150 mln zł, na rzecz tworzenia, utrzymania i obniżenia kosztów dla...

Działania służące studentom

Jedenaście organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie o łącznej kwocie 338 tys. zł. na „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". Projekty realizowane przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe będą miały formę konkursów, akcji informacyjnych, konferencji,...

3 mld z PO WER

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Jednoczesne zapowiedziano rozpoczęcie konkursu prowadzącego do inkubacji 240 innowacji społecznych. INNOWACJE SPOŁECZNE Innowacje społeczne...

200 mln zł na innowacje

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło – to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach strategicznego programu badań naukowych...

Dodatkowe 5,5 mln zł dla przedsiębiorstw społecznych

Podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać z atrakcyjnej pomocy finansowej. Ministerstwo umożliwiło przekazanie dodatkowych środków - 5,5 mln zł pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek. Program pożyczkowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

5 mld zł dla szkół wyższych

Szkoły wyższe będą mogły zdobyć w sumie 5 mld zł w ramach programu "Uczelnie Przyszłości” realizowanego z funduszy strukturalnych. W ramach "Uczelni Przyszłości" resort nauki zaplanował 6 różnych programów konkursowych i 4 inicjatywy nieobjęte procedurą...

Fatalne wyniki Polski w walce o prestiżowe granty z UE

W ubiegłym programie ramowym Polacy wywalczyli tylko 14 spośród 4,5 tys. prestiżowych grantów ERC, a w tym programie - jeszcze żadnego. To fatalny wynik na tle innych krajów - uważa ekspert dr Wiesław Studencki. Podsumowuje,...

Naukowcy uczą się korzystać z dotacji

Naukowcy uczą się zarządzać nowoczesną infrastrukturą badawczą, zbudowaną w Polsce w ostatnich latach. Ze staży, szkoleń i doradztwa skorzystało ponad 250 osób z 35 instytucji badawczych. Program SIMS realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju...

Dotacje na rzecz inteligentnego rozwoju

O możliwościach rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas majowej debaty "Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem". –...