- REKLAMA -

NCBR przeznaczy 115 mln zł na badania chorób cywilizacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Na ten cel NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł. – Choroby...

Szansa dla przedszkoli

30 czerwca rozpocznie się w Wielkopolsce nabór wniosków na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach...

Naukowcy dostali IMPULS do działania

880 tys. zł otrzyma 9 laureatów konkursu IMPULS. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartej, ostatniej edycji tego konkursu. W ramach niego badacze mogą realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje...

Dotacje na rzecz inteligentnego rozwoju

O możliwościach rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas majowej debaty "Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem". –...

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC. - Uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań...

Fatalne wyniki Polski w walce o prestiżowe granty z UE

W ubiegłym programie ramowym Polacy wywalczyli tylko 14 spośród 4,5 tys. prestiżowych grantów ERC, a w tym programie - jeszcze żadnego. To fatalny wynik na tle innych krajów - uważa ekspert dr Wiesław Studencki. Podsumowuje,...

Dofinansowanie do żłobków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansuje 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi w całej Polsce. – To największa pula pieniędzy przekazana do tej pory, 150 mln zł, na rzecz tworzenia, utrzymania i obniżenia kosztów dla...

Stypendia dla niepełnosprawnych maturzystów

Fundacja Anny Dymnej ,,Mimo wszystko’’ przypomina, że do 25 września 2015 r. niepełnosprawni maturzyści mogą przesyłać zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu ,,Indeks marzeń’’. Autorzy dziewięciu najlepszych prac otrzymają stypendia w wysokości tysiąca złotych brutto. Celem...

5 mld zł dla szkół wyższych

Szkoły wyższe będą mogły zdobyć w sumie 5 mld zł w ramach programu "Uczelnie Przyszłości” realizowanego z funduszy strukturalnych. W ramach "Uczelni Przyszłości" resort nauki zaplanował 6 różnych programów konkursowych i 4 inicjatywy nieobjęte procedurą...

Miliony na inkubację innowacji społecznych

Od 1 do 10 września 2015 roku będzie można składać wnioski w ramach konkursu na inkubację nowych pomysłów społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w...