- REKLAMA -

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych. Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach: przejście z systemu edukacji...

3 mld z PO WER

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Jednoczesne zapowiedziano rozpoczęcie konkursu prowadzącego do inkubacji 240 innowacji społecznych. INNOWACJE SPOŁECZNE Innowacje społeczne...

Powalczą o 804 mln zł

1 października br. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Jego zakończenie zaplanowano na 31 marca 2016 roku. Doprecyzowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków to jedyna zmiana w...

Wsparcie dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018”. Wnioski o stypendium należy składać do 11 września 2015 roku. W tym...

Dofinansowanie do żłobków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansuje 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi w całej Polsce. – To największa pula pieniędzy przekazana do tej pory, 150 mln zł, na rzecz tworzenia, utrzymania i obniżenia kosztów dla...

Ruszają konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło rozpoczęcie kolejnych edycji MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. Łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 180 mln złotych. Doświadczeni naukowcy, którzy zamierzają...

Planowane konkursy Programu Polska Cyfrowa

W III kwartale 2015 r. zostaną ogłoszone konkursy dotyczące działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Konkursy będą dotyczyły następujących typów projektów: a) poddziałania 2.3.1 POPC: cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze...

Porozumienie ws. finansowania infrastruktury badawczej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów strategicznej dla Polski infrastruktury badawczej. Celem porozumienia jest wsparcie projektów infrastruktury badawczej....

Szansa dla przedszkoli

30 czerwca rozpocznie się w Wielkopolsce nabór wniosków na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach...

Rusza „Umiędzynarodowienie” – trzeci moduł NPRH

Popularyzacja polskiego dorobku naukowego za granicą to główny cel startującego właśnie trzeciego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wnioski w „Umiędzynarodowieniu” można składać od 25 czerwca do 31 lipca. Podobnie jak w przypadku poprzednich modułów NPRH –...