- REKLAMA -

Spotkanie branżowe dla członków Waste Klastra Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

16 czerwca br. (czwartek) odbędzie się spotkanie firm i instytucji zrzeszonych w Waste-Klastrze Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, które odbędzie się na terenie PPNT, przy ulicy Rubież 46, w budynku H. Klaster zrzesza firmy i instytucje działające w dziedzinie gospodarki odpadami.

70 tys. zł na działania przeciw wykluczeniu społecznemu

Centra i kluby integracji społecznej mogą już składać oferty konkursowe w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł. Oferty można składać do 17 lipca 2015...

Przyspieszymy uzyskanie dofinansowania

Większe możliwości uzyskania dotacji na termomodernizację domków jednorodzinnych, dotację na kogenerację i OZE - Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowiada o środkach z dotacji unijnych i krajowych. W jakim kierunku...

Dodatkowe 5,5 mln zł dla przedsiębiorstw społecznych

Podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać z atrakcyjnej pomocy finansowej. Ministerstwo umożliwiło przekazanie dodatkowych środków - 5,5 mln zł pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek. Program pożyczkowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu...

Rusza nabór wniosków w programie Interreg Europa

Ruszył nabór wniosków w programie  Interreg Europa. O dotacje można starać się do 31 lipca 2015 roku. Zainteresowani mogą korzystać z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu do 3 lipca. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły...

Rusza projekt edukacyjny KIG

W przyszłym tygodniu w Olsztynie rozpocznie się cykl spotkań edukacyjnych poświęconych dotacjom europejskim, organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą. To jeden z projektów, które wygrały konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na...

Interreg Europa: ostatnie dni na złożenie wniosku!

Do 31 lipca 2015 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa. Budżet programu wynosi 359 mln euro. Obszar wsparcia obejmuje całą Unię Europejską, Norwegię i Szwajcarię. W ramach programu instytucje z różnych...

Powalczą o 804 mln zł

1 października br. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Jego zakończenie zaplanowano na 31 marca 2016 roku. Doprecyzowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków to jedyna zmiana w...

Planowane konkursy Programu Polska Cyfrowa

W III kwartale 2015 r. zostaną ogłoszone konkursy dotyczące działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Konkursy będą dotyczyły następujących typów projektów: a) poddziałania 2.3.1 POPC: cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze...

Prawie 300 mln zł w konkursie „Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję instytucji pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V - "Wsparcie dla obszaru zdrowia". W ramach konkursu wspierane będą projekty...