- REKLAMA -

Szansa dla przedszkoli

30 czerwca rozpocznie się w Wielkopolsce nabór wniosków na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach...

3 mld z PO WER

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Jednoczesne zapowiedziano rozpoczęcie konkursu prowadzącego do inkubacji 240 innowacji społecznych. INNOWACJE SPOŁECZNE Innowacje społeczne...

Wsparcie dla polskiej chemii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało kolejny konkurs dla firm. Dotację na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można będzie tym razem uzyskać poprzez sektorowy program INNOCHEM w ramach programu Inteligenty Rozwój. Nabór wniosków...

NCBR i PARP razem dla Innowacyjnej Polski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki. - Zarówno PARP, jak i NCBR pełnią istotną funkcję w polskim...

Dofinansowanie do żłobków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansuje 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi w całej Polsce. – To największa pula pieniędzy przekazana do tej pory, 150 mln zł, na rzecz tworzenia, utrzymania i obniżenia kosztów dla...

5 mld zł dla szkół wyższych

Szkoły wyższe będą mogły zdobyć w sumie 5 mld zł w ramach programu "Uczelnie Przyszłości” realizowanego z funduszy strukturalnych. W ramach "Uczelni Przyszłości" resort nauki zaplanował 6 różnych programów konkursowych i 4 inicjatywy nieobjęte procedurą...

Ruszają konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło rozpoczęcie kolejnych edycji MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. Łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 180 mln złotych. Doświadczeni naukowcy, którzy zamierzają...

Dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!", którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia,...

Zmiany w Programie Prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na...

Dofinansowanie dla instytucji rynku pracy

Od 13 lipca do 24 lipca 2015 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy: - publiczne...