- REKLAMA -

Powstaną cztery fundusze inwestycyjne

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. podpisały w czwartek umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych wpierających rozwój polskiej gospodarki. Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld...

15 mln euro na dofinansowanie prac B+R

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej bądź demonstracyjnej z programu PO IR. Do rozdysponowania jest 15 milionów euro. Wnioski można składać do 22.06.2015. Wsparcie mogą...

Wsparcie dla turystyki

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki seniorów i osób młodych, ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej. Turystyka seniorów i osób młodych (wsparcie turystyki posezonowej). Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności europejskiego...

Małopolska wieś dziś i jutro

Jak zmieniła się w ostatnich latach małopolska wieś? Jakie pieniądze i na co trafią do mieszkańców obszarów wiejskich w kolejnych latach? Odpowiedzi na te pytania przyniosła konferencja, która miała miejsce w Krakowie. – Województwo małopolskie,...

Jaka przyszłość czeka małe i średnie firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego?

Do małych i średnich przedsiębiorstw należy aż 40% rynku przetwórstwa warzyw i owoców w Polsce. Eksperci z agencji badawczej Inquiry wyceniają ich udział na ok. 5 mld zł rocznie – to prawie tyle, ile wynoszą...

Dotacje dla młodych rolników

Jesteś osobą młodą i wiążesz swoją przyszłość z rolnictwem? Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Fundusze z programu „Młody Rolnik”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, otrzymają osoby, które spełnią określone...

Porozumienie ws. finansowania infrastruktury badawczej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów strategicznej dla Polski infrastruktury badawczej. Celem porozumienia jest wsparcie projektów infrastruktury badawczej....

Rusza program Polska Wschodnia – 2 mld euro dla najbiedniejszych województw

Program Operacyjny Polska Wschodnia już wystartował. Do rozdzielenia między pięć wschodnich województw Polski jest ponad 2,35 miliarda euro. To już kolejny uruchomiany program w ramach nowej perspektywy unijnej. Resort infrastruktury i rozwoju chce w pierwszej kolejności rozpocząć...

Start – upy i innowacje z szansą na unijne fundusze

Life science, zrównoważona energia, IT, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego – to siedem głównych dziedzin, na które stawia Małopolska w najbliższych latach. Są innowacyjni, nastawieni na rozwój...

Duże zainteresowanie usługą PARP

Jeszcze tylko 100 przedsiębiorców może skorzystać z usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Jest to ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100%. Biorąc udział w projekcie przedsiębiorca otrzyma ofertę finansowania...