- REKLAMA -

Nowe unijne gwarancje kredytowe

W ramach unijnego programu COSME Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z jedenastoma bankami komercyjnymi będzie udzielał gwarancji kredytowych dla MSP. Gwarancja zabezpieczy przedsiębiorcy spłatę 80 procent wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Warunek: maksymalna kwota kredytu...

Przyspieszymy uzyskanie dofinansowania

Większe możliwości uzyskania dotacji na termomodernizację domków jednorodzinnych, dotację na kogenerację i OZE - Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowiada o środkach z dotacji unijnych i krajowych. W jakim kierunku...

Wsparcie projektów bioenergetycznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło polską część międzynarodowego konkursu ERA-NET Bioenergy. Celem projektów realizowanych w ramach tej inicjatywy jest finansowanie tematyki związanej z bioenergią. Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2016 r. Na...

Finansowanie projektów ze środków unijnych z bankiem BPH

Większość przedsiębiorców realizując pomysły biznesowe poszukuje zewnętrznego finansowania swoich projektów. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej otwierają się przed nimi nowe możliwości w postaci uzyskania dofinansowania. Bank BPH wspiera rodzimych przedsiębiorców w finansowaniu projektów...

Małe i średnie firmy wycięte przez NCBiR

Wyniki konkursu w poddziałaniu 1.1.2 programu Inteligentny Rozwój dotyczące wytworzenia instalacji pilotażowo-demonstracyjnej (tzw. "Demonstrator") były długo wyczekiwane, bo to jeden z ważnych konkursów dla MSP. Przed kilkoma dniami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju –...

Kongres o biznesie z Afryką

Afryka odnotowuje istotny i regularny wzrost gospodarczy, który nie tylko bazuje na surowcach ale również powstaje w mniej tradycyjnych obszarach takich jak handel detaliczny, transport, telekomunikacja i produkcja. Raport Banku Rozwoju Afryki prognozuje, że...

Dotacje z programu Inteligentny Rozwój

Blisko 6,2 mld zł – to pula środków dla tegorocznych konkursów organizowanych w Programie Inteligentny Rozwój (POIR). – Pieniądze te przeznaczyliśmy głównie na wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa, ale także na inwestycje w...

Dotacje z programu Polska Wschodnia

Jak poinformowała minister infrastruktury i rozwoju  Maria Wasiak, blisko 1,2 miliarda złotych będzie do wydania w tegorocznych konkursach organizowanych w ramach Polski Wschodniej. Pieniądze przeznaczone na rozwój młodych powstających firm, wzrost innowacyjności tych już...

Innowacje dla dużych firm – konkurs ogłoszony

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosili właśnie tak oczekiwany konkurs dla dużych firm w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ programu Inteligentny...

Program Inteligentny Rozwój nabiera tempa

W programie Inteligentny Rozwój ogłoszono do tej pory osiem konkursów, nabór do kolejnych pięciu działań konkursowych zacznie się niebawem. - Od początku realizacji programu ogłosiliśmy osiem konkursów, w których rozdysponujemy ponad 4,4 mld zł. Kolejne...